Werft u de ‘juiste’ mensen?

‘Mensen’ werven

Het barst van de vacatures. Vooral in de techniek, het onderwijs, de zorg, IT. Ik kom vaak busjes tegen met achterop de tekst: ‘Collega’s gezocht’. In deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt ligt de valkuil op de loer om te snel ‘ja’ te zeggen tegen een kandidaat. Wervers zijn vooral bezig op de essentiële functionele-eisen te selecteren. Logisch, want als dat al niet manchet, zal succesvolle plaatsing uitblijven. De vakinhoudelijke kennis en vaardigheden vormen dus het primaat bij de beoordeling van de juiste persoon.

Persoonlijkheid

Naast die vaktechnische kwalificaties neemt iedere medewerker ook persoonlijke aspecten, eigenschappen, voorkeuren, karaktertrekken mee. Helaas krijgt dat gebied juist minder aandacht in deze tijd. Helaas, want om van een nieuwe medewerker een succes binnen het team te maken, zijn juist die meer persoonlijke eigenschappen cruciaal. Een vakbekwaam iemand die niet goed in een team past, onttrekt waarde in plaats van dat ie waarde toevoegt. Een ‘performing team’ dat super functioneert kan zo maar terugvallen en door onderling gedoe zwakker gaan presteren. Natuurlijk, het ligt niet alleen aan de nieuwe medewerker. Het bestaande team en vooral de leidinggevende spelen een nadrukkelijke rol in het (opnieuw) smeden van ‘performing niveau’ van voorheen. Maar het helpt wel wanneer de nieuwe collega’s over eigenschappen beschikt die bijdragen aan een effectieve samenwerking.

Goed werven

Besef bij de werving dan ook dat je geen ‘collega’s aanstelt, maar mensen met kwaliteiten, competenties, eigenschappen en voorkeuren. Juist al die persoonlijke aspecten zorgen ervoor dat de ‘vakbekwaamheid’ goed of minder goed uit de verf komt. ‘Op papier’ was het de juiste medewerker, alleen in de praktijk pakte het anders uit……

Het is verleidelijk om in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt minder streng te letten op deze persoonlijke aspecten, of te denken dat het wel goed zal komen. Ook dan is het van belang dit goed te onderzoeken. Voor de werving door vast te stellen wat voor type mens het team nodig heeft. Tijdens de werving en selectie door persoonlijkheidsaspecten te meten en mee te wegen. Bij plaatsing is het van belang juist voor die persoonlijke aspecten in de omgang met collega’s nauwgezet te volgen en hierop direct (bij) te sturen.
Overigens kan, als het goed wordt gedaan, zo’n nieuwe medewerker een boost geven aan de ontwikkeling van het team. Op die manier creëert de nieuwe medewerker extra toegevoegde waarde door het bijdragen aan een cultuur waarin iedereen bij elkaar het beste naar boven haalt.

Hoe dit lukt?

Het begint met het vaststellen van de behoefte in het team: welke persoonlijkheid is nodig?

Vervolgens gaat het om het opstellen van het juiste profiel en wervingsteksten om de juiste persoon aan te spreken.

Dan komt het aan op goed selecteren: screenen en onderzoeken of de persoon werkelijk voldoet aan de vaktechnische eisen aan de persoonlijke aspecten.

Na benoeming gaat het er om de nieuwe medewerker goed te introduceren en te begeleiden. Dat is ook het moment dat het team begeleiding zou moeten krijgen in het opnemen en leren omgaan met de nieuwe medewerker.

Er zijn meerdere manieren om bovenstaande aspecten te onderzoeken en in kaart te brengen. Symion heeft daar ruime ervaringen in en beschikt over betrouwbare instrumenten om tot de juiste beslissing te kunnen komen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de medewerkers van Symion. Dat kan telefonisch: 055 3031430, of per mail: info@symion.nl

About: