Socialisatie van nieuwe medewerkers, de sleutel voor een langdurend dienstverband

Nieuwe medewerker gevonden! Hoera!! Nu deze zorg weg is dient  zich de volgende aan: 

 

Zijn wij in staat om deze persoon voor langere tijd aan ons bedrijf te binden?

 

De manager is opgelucht want de openstaande vacature is ingevuld. Er is een geschikte kandidaat gevonden met de juiste opleiding, die voldoende ervaring en persoonlijke kwaliteiten heeft die passen bij de functie en het team. De zakelijke afspraken rondom het contract worden door de afdeling P&O afgehandeld.   

Inwerken van de nieuwe medewerker wordt overgelaten aan de afdeling en het team waar hij/zij komt te werken. Samenwerken en een positie verwerven in het team zijn factoren waar weinig aandacht voor is vanuit teamleiding en management omdat het aan de nieuwe medewerker zelf en aan het team over gelaten wordt. Hier ligt evenwel de sleutel voor een langdurend dienstverband. De socialisatie binnen het team dient gestructureerd en georganiseerd te worden. 

Op het werk wordt bij functies voor academisch opgeleiden het socialisatie proces on-boarding genoemd. In functies vanuit het mbo en hbo wordt er weinig tot geen aandacht besteed aan het socialisatie proces, terwijl het minstens zo belangrijk is. Om plezier in het werk te hebben is een goede sfeer en erkenning van collega’s erg belangrijk. Een nieuwe collega betekent immers een nieuwe verdeling van de spelers in het team. Om als team samen tot goede prestaties te komen zijn ook de sociale verhoudingen in het team van groot belang. 

Als voorbeeld: De Oranje Leeuwinnen manifesteerden zich voor het WK als een team met grote onderlinge verbondenheid. Het is veelvuldig ter sprake geweest dat juist dat heeft bijgedragen aan de goede resultaten van dat team.

 

Socialisatie van de nieuwe medewerker, waar gaat het dan om?

Door de wisselwerking tussen de individuele leden van het team en de nieuwe collega ontstaat de nodige socialisatie. De verwachtingen van het bestaande team als geheel en de individuele leden spelen blijkbaar een belangrijke rol. 

 

Aandachtspunten 

 • Ontstaan van de vacature
 • Formele en informele leiders
 • Teamgeest 
 • Verwachtingen, taak inhoudelijk en sociaal  
 • Communicatie- overlegstructuur 

 

Mentorschap 

 • Welke afspraken zijn er over begeleiding/ coaching van nieuwe medewerkers?
 • Zijn werkplannen of functie inhoud goed beschreven?
 • Zijn verwachtingen uitgesproken, goed geformuleerd en met de betrokkenen gedeeld? 
 • Zijn er ongeschreven gedragscodes? 
 • Is er een inwerkplan  of inwerkschema aanwezig?
 • Is duidelijk wie het aanspreekpunt in het team, of op managementniveau is?  

 

Aspecten die zullen bijdragen

 • Start met welkom voelen 
 • Inwerken door ervaren en deskundige collega’s
 • Vertrouwen scheppen
 • Erkenning geven voor tops en tips 
 • Openstaan voor feedback van nieuwe collega

 

Is de investering de moeite waard?  

Ja zeker!   Het kost namelijk veel meer als je geen aandacht aan socialistatie zou geven. Reken maar eens uit wat het u kost als iemand onverwacht besluit een andere baan te nemen, laat staan als deze persoon nog maar kort bij u in dienst was.  

Een proef starten met aandacht voor socialisatie is dé manier om te ontdekken of dit voor uw bedrijf, afdeling of team effect heeft. 

Symion helpt u graag op weg. Info@symion.nl of https://symionwerkt.nl/mensen-vinden/   u kunt ook telefonisch contact opnemen met Marrie Stoffer  06 8394 1788 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *