Slim taalgebruik bij vacatureteksten

Bij werven is het slim om gebruik te maken van de persoonlijkheidstypologie van mensen.

De ‘persoonlijkheid’ van de mens laat zich uitdrukken in allerlei karaktereigenschappen. Dat wat iemand vaak en gemakkelijk doet, typeert de betreffende persoon. Dat is waarom we iemand ‘aardig’, of ‘vriendelijk’ vinden. Of ‘behulpzaam’, ‘zorgzaam’, ‘nauwgezet’, ‘vasthoudend’, ‘creatief’, ‘spontaan’, ‘direct’, ‘open’, of juist ‘gesloten’. Er zijn talloze typeringen te noemen die we gebruiken om iemand, of jezelf te beschrijven.

Assessments

Assessments onderzoeken o.a. op deze eigenschappen. Er zijn ook talloze persoonlijkheidstheorieën die gebruik maken van dergelijke termen.
Zelf werk ik veel met TMA en Insights. TMA werkt met drijfveren en meet in welke mate deze bij iemand aanwezig zijn, welke talenten de betreffende persoon heeft en hoe zich dat vertaalt naar competenties. Een prima instrument om bij het werven de juiste persoon te vinden. Ik heb daar al eerder over geschreven.

Insights

Hier wil ik ingaan op Insights. Insights heeft als basis de Jungiaanse psychologie. Jung stelde dat ieder mens voorkeursgedragingen ontwikkelt aan de hand van een aantal functies. Uiteindelijk komt het neer op een genuanceerde indeling in typologieën in vier hoofdgroepen. Deze worden in kleuren uitgedrukt en zijn het resultaat van de score op de as ‘introversie – extraversie’ en ‘denken – voelen’ Dat laatste heeft te maken met hoe we beslissingen nemen. Gebruiken we de ratio (denken) of meer de ‘buik’ (voelen). Door deze twee assen als kruis te tekenen krijg je vier kwadranten met de vier hoofdgroepen uitgedrukt in de kleuren rood, geel, groen en blauw.

Zie het plaatje voor welke eigenschappen bij welke kleuren horen.

Een ‘Insights discovery’ beschrijft in een uitgebreid verslag de persoonlijke typering op basis van een onderzoek. Het is verbluffend om te zien hoe raak en herkenbaar deze zijn beschreven.

Aangepaste taal

Wanneer je mensen effectief wil aanspreken helpt het om dit in de ‘taal’ te doen die bij de kleur past. Iemand met een rode voorkeur zal aangesproken worden door een zin als: ‘In dit werk zie je direct resultaat. Snel handelen leidt tot winst!’ Deze zelfde zin zal iemand met een groene of blauwe voorkeur niet snel aanspreken.

Wanneer je weet wat voor persoon(lijkheid) je op een bepaalde vacature wenst, dan is het slim de taal te gebruiken waar de betreffende persoon op aanhaakt. Woorden die bij deze persoonlijkheid horen vallen op, de tekst wordt gelezen en maakt iemand enthousiast. Tegelijk voorkomt het dat personen die niet goed passen qua persoonlijkheid ook op deze tekst afkomen. Die haken juist af. Hiermee vergroot de kans enorm dat de juiste persoon contact zoekt.

Gehele proces

Het verdient overigens aanbeveling dit inzicht mee te nemen in het verdere traject. Dus niet alleen bij de eerste selectie, maar ook bij de vervolggesprekken. Zoals gezegd, de kans dat je sneller de juiste kandidaat treft die ook nog eens goed in het team past neemt hiermee enorm toe en het bespaart ook aanzienlijk op de wervingskosten. Dit klinkt als muziek in de oren van de ‘zorgvuldige’, ‘resultaatgerichte’ werver.
Wanneer je eenmaal weet hoe dit werkt lukt het steeds gemakkelijker succesvolle teksten te schrijven en gesprekken te voeren. Dan lukt het beter om goed te werven.

Tags: ,

About: