fbpx

Passend Werk

Als er sprake is van passend werk zitten mensen op hun plaats, worden gewaardeerd in het team, is er aandacht voor hun ambitie en carrière planning en dus ook voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Het is onze overtuiging dat hier alleen sprake kan zijn als aan de drie aspecten Selecterenintegreren en begeleiden in afgestemde samenhang aandacht is besteed.

In een goed introductieprogramma wordt aandacht besteed aan het breed informeren van de nieuwe medewerker, maar beslist ook aan de eerder genoemde afgestemde samenhang.

Bij de goede match en dus passend werk zijn mensen:

  • Duurzaam gelukkig
  • Geboeid en / of gebonden
  • Veranderbereid
  • Innovatief