De werkgever maakt de beste werknemer

Als recruiter ga je voor de beste kandidaat voor je opdrachtgever, maar de beste medewerker wordt mede gemaakt door de werkgever.

Zelfs de best opgeleide, geëquipeerde en gemotiveerde kandidaat is afhankelijk van de werkgever om volledig tot zijn of haar recht te komen.

Wordt de nieuwe medewerker echt ingezet op werk waar die goed in is? Krijgt de nieuwe medewerker de ruimte om zich goed in te werken? Krijgt hij of zij de ruimte om zich verder te ontwikkelen?

Onboarding en vertrouwen

Dit zijn allemaal zaken die spelen bij een succesvolle plaatsing die na verloop van tijd nog steeds succesvol blijkt te zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat werkgevers die de tijd nemen om  de “onboarding” goed te begeleiden, het meest profijt hebben van de nieuwe medewerkers.

In het begin is het een kwestie van wederzijds aftasten en elkaar leren kennen. De nieuwe medewerker moet zijn of haar plek in de organisatie vinden en er achter komen wat er werkelijk van hem of haar verwacht wordt. Door in dit traject open en eerlijk met elkaar te communiceren wordt de basis gevormd voor wederzijds vertrouwen.

Met dit vertrouwen kan de nieuwe medewerker helemaal tot zijn of haar recht komen en het verschil uitmaken voor de organisatie.

Een betrokken team

Het zal niet voor het eerst zijn dat de bestaande collega’s pas op de hoogte worden gebracht van de vacature, als die uitgezet wordt. Dit is om de volgende redenen jammer:

  1. het bestaande team kan in de weerstand schieten en een succesvolle introductie van nieuwe medewerkers afremmen of zelfs tegenwerken.
  2. het bestaande team zal werkt niet actief mee aan de zoektocht, door bijvoorbeeld de vacature te delen in het eigen sociale netwerk.

Korte checklist

  • Betrek het bestaande team vroegtijdig bij de noodzaak voor de nieuwe vacature.
  • Neem de tijd voor het “onboarding” van de nieuwe medewerker.
  • Zorg voor wederzijds vertrouwen en een open en eerlijke communicatie.

Meer informatie? Bel, mail of whatsapp me op 06 – 55 357 940 0f fernando@symion.nl

Fernando Estarippa, Recruiter en Business Analist

About: